Sprawuj kontrolę nad zawartością wielojęzyczną.

Anwiki, pierwsze wiki/CMS dedykowane wielojęzycznej zawartości

Centrum tłumaczeń

"w locie" tłumaczenie we współpracy • automatyczna koordynacja wielojęzykowa

Wiki to

umożliwiająca współpracę edycja wielojęzyczna • historia wersji • łatwość użycia

Zaawansowany CMS

wysoce strukturyzowana zawartość • edycja XML/XHTML

Download now 0.2.5 12/13/2010
Ostatnio edytowano o 24/06/2013 23:57:23
Zasilony przez Anwiki • 0.06 sec • 4.73 MB