Download now 0.2.5 12/13/2010
zip tar.gz
View release notes

Pobierz Anwiki!

Sprawuj kontrolę nad swoją wielojęzyczną treścią, pobierz Anwiki!To jest wolne oprogramowanie!

Ostatnie wydanie:Anwiki 0.2.5 (13/12/2010) - Pobierz jako: zip tar.gz
Licencja:GPL v3

Wersja rozwojowa: anwiki-snapshot.tar.gz - eksploruj SVN
Wcześniejsze wersje:przeglądaj historię wersji - przeszukuj repozytorium

Anwiki 0.2.5 - Important notice

[untr]Upgrade procedure can be found on[/untr] [untr]upgrade guide[/untr][untr].[/untr]

Wymagania

  • PHP 5
  • MySQL (dla użytkownika domyślnego, sesje i sterowniki przechowywania danych)
  • Apache lub równoważny serwer stron internetowych

Oświadczenie

Anwiki jest jeszcze młodym oprogramowaniem i posiada nieodkryte jeszcze błędy.
Ta aplikacja sieciowa jest dystrybuowana bez jakichkolwiek gwarancji, używasz go na własne ryzyko.

Ostatnio edytowano o 11/01/2010 21:32:47
Zasilony przez Anwiki • 0.09 sec • 8.14 MB